Trực tiếp: 50 Năm Hồng Ân Linh Mục ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ

0
293

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú sẽ cử hành tại nhà nguyện Tòa Giam Mục Xuân Lộc vào lúc 10h00′ Chúa nhât , ngày 01.07.2018 . Xin hồng ân Thiên Chúa luôn tràn đầy trên Đức Ông và Giáo phận luôn cầu nguyện cho Đức Ông. Cùng cám ơn Đức Ông về tất cả những công việc, Đức Ông đã làm cho Giáo phận Xuân Lộc .