More

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 11 năm 2018

  Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã ký quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu chức ngày 23/10 vừa qua, đồng thời thuyên chuyển nhiệm sở 33 linh mục đang làm mục vụ tại Tổng Giáo phận.

  Thánh lễ Tạ ơn của 12 Tân Linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội

  12 Tân Linh mục đi tới nhiệm sở được chỉ định trong ngày 10/11 hôm nay. Các linh mục được thuyên chuyển sẽ đồng loạt rời nhiệm sở cũ và tới nhiệm sở mới trong ngày 16/11 tới đây.

  Danh sách 12 Tân Linh mục:

  1. Linh mục Gioan Trần Văn Chiều – Phó xứ Nam Định

  2. Linh mục Giuse Vương Văn Đệ – Phó xứ Tụy Hiền

  3. Linh mục Giuse Nguyễn Anh Đua – Giúp nhà ứng sinh Gioan

  4. Linh mục Giuse Trần Khắc Hạnh – Phó xứ Bút Đông

  5. Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Khánh – Phó xứ Cát Thuế

  6. Linh mục Giuse Đỗ Văn Kiên – Phó xứ Lại Xá

  7. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Lâm – Phó xứ Đại Ơn

  8. Linh mục Phaolô Vũ Đức Long – Phó xứ Hàm Long

  9. Linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Tâm – Phó xứ Chính Tòa

  10. Linh mục Giuse Trần Văn Thắng – Phó xứ Lảnh Trì

  11. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ Bút Sơn

  12. Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) – Phó xứ Nghĩa Ải

  Danh sách các linh mục được thuyên chuyển: 

  Tên Giáo vụ cũ Giáo vụ mới
  Linh mục Giuse Bùi Văn Cường Chính xứ Đồng Gianh Chính Xứ Mường Cắt – Vụ Bản
  Linh mục Gioan B. Bùi quốc Toàn Giám quản Mường Cắt Chính Xứ Đồng Gianh – Mường Tre
  Linh mục Antôn Phạm Văn Dũng Thư ký ĐHY Chính xứ Cẩm Cơ
  Linh mục Giuse Mai Xuân Lâm Chính xứ Sở Kiện Chính xứ Bút Đông + DưỡngThọ
  Linh mục Giuse Vũ Ngọc Ruẫn Chính xứ Bút Đông Chính xứ Bằng Sở- Sở Hạ – Quản hạt Phú Xuyên
  Linh mục Antôn Trần Quang Tiến Giám đốc TTHH Bằng Sở Chính xứ Sở Kiện
  Linh mục Giuse Đào Bá Thuyết Chính xứ Hoàng Nguyên Chính xứ Cát Lại – Tràng Duệ – Ngô Khê
  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thoan Chính xứ Cát Lại Giám quản Thượng Lâm – Phúc Lâm
  Linh mục Phêrô Đỗ Văn Chung Giám quản Chuyên Mỹ Chính xứ Hoàng Xá
  Linh mục Phaolô Phạm Văn Mạnh Giám quản Sở Hạ Chính xứ Hoàng Nguyên
  Linh mục Giuse Phạm Đức Văn Giám quản Tân Độ Chính xứ Mỹ Thượng – An Hoà
  Linh mục Giuse Nguỵ Thành Khương Giám quản Trung Lương Chính xứ Hà Thao – Kẻ Nghệ
  Linh mục Phaolô Nguyễn Huy Trình Giám quản Hà Thao Chính xứ Công Xá
  Linh mục Giuse Đào Trọng Thành Phó xứ Tường Loan, Phú Ốc Giám quản Chuyên Mỹ
  Linh mục Giuse Trần Ngọc Long Giúp TTHH Bằng Sở Phó Bằng Sở – TT mục vụ Sở Hạ
  Linh mục Phanxico X. Nguyễn Văn Soái Giúp nhà ứng sinh Gioan Giám quản Tân Độ
  Linh mục Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy     Phó xứ Nam Định Phó Tiêu Hạ – TT mục vụ Trung Lương
  Linh mục Giuse Đặng Anh Việt Phó xứ Thạch Bích, Thượng Lâm Phó Chằm Hạ
  Linh mục Giuse Phạm Văn Thắng Phó xứ Bút Đông Giám quản Trung Đồng
  Linh mục Giuse Trần Văn Thu Phó xứ Thạch Bích Phó Bút Đông – TT mục vụ Dưỡng Thọ
  Linh mục Giuse Trần Hữu Nam Phó xứ Hàm Long Phó Tuờng Loan – TT mục vụ Phú Ốc
  Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Trường Phó xứ Lưu Xá Phó xứ Thạch Bích
  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Sơn Miêng, Vân Đình Giám quản Vân Đình+ GiangSoi
  Linh mục Phêrô Tạ Văn Tuân Phó xứ Thụy Ứng, Giang Xá Giám quản Giang Xá
  Linh mục Đaminh NguyễnVăn Tuân Phó xứ Đại lại, Gia trạng Giám quản Gia Trạng
  Linh mục Giuse Hoàng Minh Giám Chính xứ Tiêu Hạ Kiêm thêm Trung Lương
  Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khích Phó xứ Bình Cách, Lỗ Xá Giám quản Đồng Chiêm
  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh Phó xứ Vỉ Nhuế Phó xứ Bình Cách – TT mục vụ Lỗ Xá
  Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Huy Phó xứ Đại Ơn, Yên Kiện Giám quản Yên Kiện
  Linh mục Gioan Nguyễn Huy Thịnh Phó xứ Nghĩa Ải, Đồng Chiêm Phó xứ Vỉ Nhuế
  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuy OP Giám quản Phương Trung, Mỗ Xá, Canh Hoạch
  Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hoàng OP Phó xứ Hàng Bột. TT mục vụ xứ Đaminh (nhà thờ Giảng Võ)
  Linh mục Đaminh Định Ngọc Cẩn Ofm Giám quản Trung Hiếu

  Hot Topics

  Related Articles