More

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục Hà Tĩnh tháng 3/2019

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
  Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
  Email: [email protected]
  Phone: 0865 165 167

  Số 06/2019/QĐ-GM

  Văn Hạnh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

  THÔNG BÁO
  V/v. Bổ nhiệm, thuyên chuyển Linh mục

  Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh
  và cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh

  Căn cứ các Quyết định từ số 01 đến 03/2019/BNLM ngày 15/02/2019 và các Quyết định từ số 04 đến 17/2019/BNLM ngày 14/3/2019 của Đức Giám mục Giáo phận, nay Văn Phòng Tòa Giám mục thông báo việc bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục như sau:

  Linh mục Giuse Phan Đình Trung, nguyên Chánh xứ Thịnh Lạc (Hạt Ngàn Sâu), nay làm Quản lý Tòa Giám mục
  Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên Chánh xứ Cồn Sẻ (Hạt Hòa Ninh), nay làm Chánh Văn phòng Tòa Giám mục kiêm Phó Chưởng ấn
  Linh mục Giuse Trần Văn Học, nguyên Phó xứ Yên Đại (Giáo phận Vinh), nay chuyển về làm Đặc trách Truyền thông tại Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh
  Linh mục Phêrô Hoàng Anh Ngợi, nguyên Chánh Chuẩn Giáo xứ Vĩnh Luật (Hạt Văn Hạnh), nay làm Chánh xứ Mỹ Hòa (Hạt Cẩm Xuyên)
  Linh mục Phaolô Lê Văn Hùng, nguyên Phó xứ Tĩnh Giang (Hạt Văn Hạnh), nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Vĩnh Luật (Hạt Văn Hạnh)
  Linh mục Giuse Trần Sỹ Chung, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế, nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Đồng Nại (Hạt Kỳ Anh)
  Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thể, thuộc Dòng Thánh Tâm Huế, nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Tình Dy (Hạt Nghĩa Yên)
  Linh mục Gabriel M. Phan Tiến Dũng, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, nay làm Chánh xứ Gia Phổ (Hạt Ngàn Sâu)
  Linh mục Phêrô Phan Văn Tập, nguyên Chánh xứ Ngô Xá (Hạt Cẩm Xuyên), nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Tân Lâm (Hạt Văn Hạnh)
  Linh mục Phêrô Lê Văn Duyệt, nguyên Phó xứ Làng Truông (Hạt Ngàn Sâu), nay làm Chánh xứ Thịnh Lạc (Hạt Ngàn Sâu)
  Linh mục Bonaventura Trương Văn Vút, nguyên Chánh Chuẩn Giáo xứ Lâm Sơn (Hạt Minh Cầm), nay làm Chánh xứ Cồn Sẻ (Hạt Hòa Ninh)
  Linh mục Antôn Đậu Duy Vinh, nguyên Phó xứ Hòa Ninh (Hạt Hòa Ninh), nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Lâm Sơn (Hạt Minh Cầm)
  Linh mục Phaolô Vũ Văn Triều, nguyên Chánh xứ Kim Lũ (Hạt Minh Cầm), nay được cử đi học
  Linh mục Gioan Baotixita Mai Văn Quốc, nguyên Phó xứ Kim Lũ (Hạt Minh Cầm), nay làm Chánh xứ Kim Lũ (Hạt Minh Cầm)
  Linh mục Phaolô Nguyễn Chí Thiện, nguyên Chánh xứ Trung Quán (Hạt Nguồn Son), nay được cử đi học
  Linh mục Phêrô Phùng Văn Tuấn, nguyên Phó xứ Trung Quán (Hạt Nguồn Son), nay làm Chánh xứ Trung Quán (Hạt Nguồn Son)
  Linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, nguyên Phó xứ Hà Lời (Hạt Nguồn Son), nay làm Chánh Chuẩn Giáo xứ Bồng Lai (Hạt Nguồn Son)
  Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng cho Quý cha trong sứ vụ mới này.

  Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

  TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
  P. Chưởng ấn
  Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

  Download Thông Báo (PDF)

  Hot Topics

  Related Articles