More

  Thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Hải Phòng 2018

  Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục đã quyết định như sau:

  Tòa Giám mục Hải Phòng
  46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
                                             Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2018
   THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
  Về việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận
  Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Đức Giám mục Giáo phận đã họp Ban Tư Vấn để bàn công việc chung, trong đó có việc bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục. Căn cứ nhu cầu thực tế và sau khi đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban Tư vấn, Đức Giám mục đã quyết định như sau:

  1. Cha Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên được bổ nhiệm làm chính xứ Bạch Xa.

  2. Cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân được thuyên chuyển làm chính xứ Nam Pháp.

  3. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng được thuyên chuyển làm chính xứ Nhân Nghĩa và quản nhiệm giáo xứ Mạn Nhuế.

  4. Cha Giuse Bùi Văn Trỗi phụ tá Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, giáo xứ Kẻ Sặt.

  5. Cha Matthêu Nguyễn Văn Điền phụ tá Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, giáo xứ Hòn Gai.

  6. Cha Giuse Đoàn Văn Anh phụ tá Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh, giáo xứ Cẩm Phả và Cửa Ông.

  Xin các Cha Quản Hạt lo liệu và hướng dẫn các giáo xứ có liên hệ trong việc tổ chức đón Cha xứ mới. Xin các Cha và Anh chị em cầu nguyện để chương trình thuyên chuyển được diễn ra cách tốt đẹp theo ý Chúa.

           Giuse Nguyễn Văn Thông
  Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận

  Hot Topics

  Related Articles