More

  Thư rao về dự định truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế G.B. Cao Xuân Hưng

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
  Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
  Điện thoại: 02383 861 171
  Email: [email protected]
  _____________

  Số 1418/TB-TGM

  Xã Đoài, ngày 26 tháng 5 năm 2018

  THƯ RAO
  Truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế G.B. Cao Xuân Hưng

  Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Vinh.

  Tôi vui mừng thông báo cho quý Cha cùng toàn thể anh chị em biết:

  Thầy Phó tế G.B. Cao Xuân Hưng;
  Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1982;
  Nguyên quán: giáo xứ Tràng Lưu, Giáo phận Vinh (xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh);
  Sẽ được truyền chức Linh mục trong thời gian tới, tại Giáo phận Brooklyn, New York, Hoa Kỳ.

  Theo các điều 1043 và 1051, Bộ Giáo luật hiện hành, xin quý Cha quản xứ và quý Cha quản nhiệm chuẩn giáo xứ công bố Thư Rao này cho giáo dân được biết trong các Thánh lễ Chúa nhật VIII (ngày 27/5/2018) và Chúa nhật IX (ngày 03/6/2018). Nếu ai biết thầy Hưng có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, theo lương tâm, phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo cần được thực hiện trước ngày 15 tháng 6 năm 2018. Người trình báo vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

  Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria hồn xác lên trời, ban muôn ơn lành trên quý Cha và toàn thể anh chị em.

  Hiệp nhất và bình an trong Chúa Kitô,

  GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

  (Đã ký và đóng dấu)

  + Phaolô Nguyễn Thái Hợp

  Hot Topics

  Related Articles