More

  Thư rao truyền chức Phó tế và Linh mục giáo phận Vinh 2019

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
  Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam
  Tel: 0365 415 615 | 0948 051 966
  Email: [email protected]
  Website: giaophanvinh.net | gpvinh.com
  ———————————————
  Số: 0719/TB-TGM

  Xã Đoài, ngày 29 tháng 4 năm 2019

  THƯ RAO
  Truyền chức Phó tế và Linh mục

  Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, Chủng sinh, Tu sỹ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh

  Tôi vui mừng thông báo cho quý cha và anh chị em biết, các thầy có tên dưới đây sẽ được lãnh chức phó tế và linh mục trong thời gian tới:

  I. Các thầy sẽ được lãnh chức phó tế:

  1. Thầy Phêrô Dương Xuân Hồng
  Ngày sinh: 30/6/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Lưu Mỹ, Giáo phận Vinh (xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

  2. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Sinh
  Ngày sinh: 23/10/1982; Nguyên quán: Giáo xứ Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh (xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

  3. Thầy Máccô Nguyễn Văn Tứ
  Ngày sinh: 30/6/1983; Nguyên quán: Giáo xứ Cẩm Trường, Giáo phận Vinh (xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

  4. Thầy Charles Vũ Văn Huề, Dòng Đức Mẹ Lên Trời;
  Ngày sinh: 15/10/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Lâm Xuyên, Giáo phận Vinh (xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

  II. Các phó tế sẽ được lãnh chức linh mục:

  1. Phó tế Giuse Nguyễn Văn Hồ
  Ngày sinh: 12/4/1980; Nguyên quán: Giáo xứ Đạo Đồng, Giáo phận Vinh (xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

  2. Phó tế Micae Trần Văn Hải, Tu đoàn Thừa Sai Các Thánh Tông Đồ;
  Ngày sinh: 25/6/1986; Nguyên quán: Giáo xứ Đại Yên, Giáo phận Vinh (xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

  Theo quy định tại các điều 1043 và 1051 của Bộ Giáo luật hiện hành, xin các cha quản xứ trong giáo phận công bố thư rao này vào các thánh lễ Chúa nhật III PS (05/5/2019), Chúa nhật IV PS (12/5/2019) và Chúa nhật V PS (19/5/2019). Nếu ai biết thầy nào trong danh sách trên có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức thánh, theo lương tâm, phải trình báo cho Đấng Bản quyền Giáo phận. Mọi trình báo xin thực hiện trước ngày 25 tháng 5 năm 2019. Người trình báo vui lòng cho biết họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của mình để Tòa Giám mục liên lạc khi cần.

  Cầu chúc quý cha và toàn thể anh chị em đón nhận dồi dào ơn thánh cùng với niềm vui và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.

  GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
  (Đã ký tên & đóng dấu)
  +Anphong Nguyễn Hữu Long

  Hot Topics

  Related Articles