More

  Thông báo: Tuyên Khấn Trọn Đời năm 2018 tại Dòng Thánh Thể Việt Nam

  Nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhân dịp mừng kính Thánh Tổ Phụ Eymard. Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam hân hoan kính báo:

  Những Thầy có tên sau đây sẽ Tuyên Khấn Trọn Đời

  1. Thầy Nguyễn Ánh
  2. Thầy Ngô Chí Công
  3. Thầy Nguyễn Văn Dũng
  4. Thầy Nguyễn Quốc Đại
  5. Thầy Nguyễn Đức Huy
  6. Thầy Ngô Văn Khang
  7. Thầy Nguyễn Đức Tiến
  8. Thầy Nguyễn Thanh Tùng
  9. Thầy Nguyễn Tường Văn

  Tuyên Khấn Trọn Đời năm 2018 tại Dòng Thánh Thể Việt Nam

  Hot Topics

  Related Articles