More

  THÔNG BÁO: Truyền Chức Phó Tế – Tổng GP Hà Nội 2018

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

  40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

  Ngày 06 tháng 3 năm 2018

  THÔNG BÁO

  Truyền Chức Phó Tế

  Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dự định sẽ truyền chức phó tế cho các ứng viên có tên dưới đây thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, lúc 10:00 giờ sáng Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 04/4/2018, tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội:

  Truyền Chức Phó Tế - Tổng GP Hà Nội 2018

  1. Gioan Trần Văn Chiều – Sinh: 15/7/1981 – Nguyên quán: xứ Công Xá, xã Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

  2. Giuse Vương Văn Đệ – Sinh: 26/12/1978 – Nguyên quán: họ Cổ Liêu, xứ Hoàng Nguyên, xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội.

  3. Giuse Nguyễn Anh Đua – Sinh: 30/12/1984 – Nguyên quán: xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

  4. Giuse Trần Khắc Hạnh – Sinh: 22/11/1979 – Nguyên quán: xứ Đồng Đội, xã Cộng Hòa, Vụ Bản, Nam Định.

  5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh – Sinh: 01/10/1983 – Nguyên quán: xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

  6. Giuse Đỗ Văn Kiên – Sinh: 28/03/1983 – Nguyên quán: xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

  7. Phêrô Trần Ngọc Lâm – Sinh: 20/9/1981 – Nguyên quán: xứ Đồng Yên, xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

  8. Phaolô Vũ Đức Long – Sinh: 07/10/1980 – Nguyên quán: xứ Nam Định, phường Nguyễn Du, Tp. Nam Định.

  9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm – Sinh: 02/4/1983 – Nguyên quán: xứ Vạn Phúc, xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

  10. Giuse Trần Văn Thắng – Sinh: 19/11/1980 – Nguyên quán: họ An Cốc, xứ Tân Độ, xã Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.

  11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) – Sinh: 20/11/1973 – Nguyên quán: xứ Thượng Lâm, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

  12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) – Sinh: 04/4/1971 – Nguyên quán: họ Đầm, xứ Tầm Khê, xã Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam.

  Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào có ngăn trở trong việc chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hạn chót để trình là ngày 28/3. Xin chân thành cám ơn.

  Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

  Đt. 024 3825 4424; [email protected]

   

  Hot Topics

  Related Articles