More

  Thông báo: Truyền chức phó tế giáo phận Bắc Ninh

  THÔNG BÁO: TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

  Bắc Ninh, ngày  30 tháng 11 năm 2017

  Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế  vào ngày 29 tháng 12 năm 2017:

  1. Thầy Gioan Maria Lê Hữu Đức, sinh ngày 30/6/1981, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  2. Thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê, sinh ngày 10/02/1985 tại giáo xứ Thái Nguyên
  3. Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa,  sinh ngày 25/8/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  4. Thầy Phê-rô Maria Phạm Đức Nhật, sinh ngày 15/10/1972, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  5. Thầy  Giuse Nguyễn Đức Quân,  sinh ngày 10/10/1979 tại giáo xứ  Đồng Nhân
  6. Thầy Giuse Đỗ Văn Thọ, sinh ngày 10/1/1975, thường trú tại giáo xứ Nguyệt Đức
  7. Thầy Simon Maria Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 19/12/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vẻ, sinh ngày 20/7/1982, tại giáo xứ Ngô Khê

  Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ hoặc bề trên. Ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi.

  Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng đến Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng.

  VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

  Hot Topics

  Related Articles