More

    Thiệp mời lễ khấn Dòng Đaminh Bùi Chu

    Thánh lễ Khấn dòng của 12 nữ tu Đaminh Bùi Chu tuyên khấn lần đầu cùng với 9 nữ tu vĩnh khấn và Tạ ơn Kim khánh Khấn dòng của 9 nữ tu sẽ được Đức Cha Tô ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28/04/2018 tại nguyện đường của Hội dòng, nằm trên địa bàn thôn Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.Dòng Đaminh Bùi Chu Dòng Đaminh Bùi Chu

    Hot Topics

    Related Articles