More

  Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Thanh Hóa

  Theo truyền thống phụng vụ của Giáo Hội, từ thế kỷ thứ V, nghi thức Thánh Hiến Dầu (Tiếng Latinh: Olei Exorcizati Confectio) được thiết lập cử hành vào thứ Năm Tuần Thánh. Tuy nhiên, vì phải trở về mục vụ tại Tổng giáo phận Huế nên 8 giờ sáng nay – thứ Ba Tuần Thánh, 27.03.2018, Đức Tổng TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh đã cử hành trọng thể thánh lễ làm phép Dầu tại nhà thờ Chính Tòa, giáo phận Thanh Hóa. Cùng đồng tế có linh mục đoàn giáo phận, các thầy phó tế, chủng sinh, tu sĩ và hàng ngàn giáo dân trong giáo phận về cùng bày tỏ sự hiệp thông trong chức vụ linh mục đời đời của Chúa Kitô và hiệp nhất với vị Chủ chăn – “Thượng tế” của giáo phận.

  Thánh lễ hôm nay thể hiện tình hiệp thông sâu xa giữa Đức TGM và linh mục đoàn. Mở đầu thánh lễ, Đức TGM đã mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục trở thành vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Trong bài giảng lễ, Đức TGM nhấn mạnh về tính hiệp nhất của thiên chức linh mục: “trong Giáo hội chỉ có mỗi một chức linh mục duy nhất là chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Chức linh mục đó, Ngài chia sẻ cho các Tông Đồ; các Tông Đồ chia sẻ chức linh mục đó lại cho giám mục. Và chỉ nơi giám mục mới có chức linh mục viên mãn. Còn các linh mục là những cánh tay nối dài của các giám mục. Tại sao Thiên Chúa lại không trao trọn vẹn chức linh mục cho từng người, mà chỉ lập nên một chức linh mục duy nhất? Đó là vì Giáo Hội cần sự hiệp nhất và sự hiệp nhất đó là bản chất của Giáo Hội”.

  Sau bài giảng, mọi người xúc động chứng kiến các linh mục với nến sáng trong tay, lập lại lời tuyên hứa trong ngày lãnh tác vụ linh mục: gắn bó với Chúa Kitô, trở nên những người quản lý trung thành các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và nhiệt thành thực thi sứ vụ mục tử.

  Tiếp sau nghi thức lặp lời tuyên hứa của linh mục đoàn là nghi thức làm phép Dầu. Ba thầy phó tế rước bình dầu tiến đến trước Đức TGM và giới thiệu với ngài ba loại dầu sẽ được truyền phép: dầu bệnh nhân (OI), dầu dự tòng (OS) và dầu thánh hiến (SC). Đây là ba loại dầu được sử dụng trong đời sống Kitô hữu. Nhờ các loại dầu này, họ được tháp nhập vào Đức Kitô tư tế, tiên tri và vương đế.

  Để tỏ lòng cung kính đối với dầu đã được thánh hiến, sau thánh lễ, các bình dầu được long trọng rước về Tòa Giám Mục. Từ đây, dầu được chia cho các linh mục để các ngài cử hành Bí tích trên toàn giáo phận. Đó cũng chính là ý nghĩa cao quý của thánh lễ làm phép dầu hôm nay. Một thánh lễ diễn tả và đề cao hình ảnh Giáo hội như là một dân tư tế được thánh hóa bởi các bí tích và được sai đi lan truyền khắp thế giới tỏa lan hương thơm của Chúa Kitô Đấng Cứu thế (2Cr 2,14-16).


  BTT. GP. Thanh Hóa

  Hot Topics

  Related Articles