More

  Thánh lễ truyền chức linh mục 2018 tại Dòng Đa Mình Việt Nam

  Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P., Giám tỉnh  Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam đã ra thông báo với quý bề trên và mọi thành viên về niềm vui sắp tới khi Tỉnh dòng này sắp có thêm mười thầy lãnh nhận thừa tác vụ linh mục

  Danh sách các ứng viên tiến chức được cho biết như sau:

  1. Tu sĩ Phêrô Phạm Văn Hoành, O.P.

  2. Tu sĩ Giuse Nguyễn Ngọc Huy, O.P.

  3. Tu sĩ Giuse Đỗ Văn Phi, O.P.

  4. Tu sĩ Matthêu Đinh Thiên Trọng, O.P.

  5. Tu sĩ Gioan B. Lê Hoàng Huynh, O.P.

  6. Tu sĩ Phêrô Mai Vũ Quốc Duy, O.P.

  7. Tu sĩ Giuse Trần Ngọc Thanh, O.P.

  8. Tu sĩ Phanxicô As. Trần Trọng Phúc, O.P.

  9. Tu sĩ Giuse Hồ Viết Sinh, O.P.

  10. Tu sĩ Gioan. B. Đào Thiện Hải, O.P.

  Cũng theo thông báo này, vị Giám tỉnh Tỉnh dòng cho biết, thánh lễ trao tác vụ linh mục do Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục Giáo phận Vinh chủ sự vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 04/08/2018 tại Thánh đường Đaminh- Ba Chuông, Tp. Hồ Chí Minh.

  Dòng Đa Mình Việt Nam

  Hot Topics

  Related Articles