More

    Thánh Lễ trao tác vụ linh mục, ngày 08 Tháng Bảy 2017

    8g30 ngày 8 tháng 7 năm 2017, tại thánh đường Ba Chuông (Phú Nhuận, Sài Gòn), Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột – đã trao tác vụ
    cho 14 anh em Dòng Đa Minh Việt Nam.

    Hot Topics

    Related Articles