Thánh lễ Tẫn liệm Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa

0
55

Thánh lễ Tẫn liệm Đức Ông Gioan Baotixita Lê Xuân Hoa
vào lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017
tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

mot so hinh anh//embedr.flickr.com/assets/client-code.js