More

  Thánh lễ giỗ lần thứ 4 cho Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách

  Ngày 07/7/2013, Đức Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách, vị Giám mục Chính tòa thứ II của Giáo phận Đà Nẵng đã qua đời ở tuổi 88, với 38 năm giám mục (13 năm GM phó, 12 năm GM chính tòa và 13 năm hưu dưỡng) tại giáo phận Đà Nẵng. Hằng năm, vào ngày giỗ Ngài, cộng đoàn dân Chúa giáo phận tha thiết tưởng nhớ và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho vị Mục tử đã hết lòng khiêm nhu và tận tụy chăm sóc đoàn chiên Chúa giáo phận Đà Nẵng trong những thời kỳ khủng hoảng và nhiều thử thách cho đức tin và sự phát triển của Giáo hội địa phương.

  Thánh lễ giỗ thứ 4 của người Cha đáng kính năm nay được cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày 07-7-2017 do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, – GM chính tòa thứ 5 của giáo phận Đà Nẵng chủ sự tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức của nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng, nơi có mộ phần của Đức cố GM Phanxicô Xavie; cùng với các cha trong giáo phận đồng tế và sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa từ các cộng đoàn xứ đạo trong toàn giáo phận.

  Mở đầu thánh lễ, Đức Gia Giuse đã mời gọi cộng đoàn hướng về việc cử hành tưởng niệm: “Khi cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Phanxicô Xavie là Người đã từng sống, đã từng trở nên dấu chỉ huyền nhiệm của Thiên Chúa trong việc can đảm để bảo vệ và làm chứng đức tin cho mảnh đất này, Chúng ta được mời gọi tiếp tục sống giá trị Tin mừng đó trong ơn gọi Ki-tô hữu như là lời đáp trả tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa: “Các con sẽ là chứng nhân của thầy cho đến tận cùng thế giới”.

  Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã tiếp tục mời gọi cộng đoàn: “Chúng ta cùng bày tỏ tâm tình của niềm tin, yêu mến và tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa để xin Chúa sớm đón nhận Đức Cha cố Phanxicô Xavie vào Thiên đàng”.

  Khai triển bài Tin Mừng thánh Gioan (21,15-19) kể lại câu chuyện Chúa Giê-su Phục sinh với 3 lần chất vấn Simon Phêrô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?”, và cả ba lần ông Phêrô đều trả lời: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Cha Giuse đã giảng giải như sau: Đoạn Tin Mừng cho thấy Chúa Giê-su đã rất yêu mến Phê-rô và tình yêu đó không thay đổi ngay cả khi Phê-rô đã chối Ngài. Điều đó cho thấy tiếng gọi của Chúa Giê-su là tiếng gọi của Tình Yêu và lời đáp trả của chúng ta cũng phải là lời đáp trả bằng Tình Yêu. Đức Ki-tô không đòi hỏi nơi chúng ta những tiêu chuẩn học vấn, tài năng lỗi lạc, nhưng Ngài chỉ cần giá trị của Yêu Thương. Cách thức Thiên Chúa biểu lộ tình yêu rất đặc biệt, Chúa thấu hiểu người mình yêu, ngài thấu hiểu sự yếu đuối mỏng manh nơi con người. Cụ thể trong đoạn Tin Mừng  là thánh Phêrô, ngài xem sự vấp ngã của Phêrô là thứ yếu và thậm chí là cần thiết để rèn luyện ông nên người lãnh đạo thực thụ, nên khi Chúa Giêsu chất vấn ông Phêrô ba lần trước mặt anh em, đó là cơ hội tốt để Phêrô bày tỏ tình yêu mến và lòng trung thành của ông trước mặt Ngài, và nhất là để ông nhận ra con người yếu đuối của mình mà cậy trông nơi Thầy Chí Thánh. Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho thánh Phêrô cũng như dành cho tất cả chúng ta thật bao la vĩ đại, một tình yêu không diễn tả bằng lời, một tình yêu sống động mà tinh tế. Và Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn:  “Mỗi chúng ta sẽ làm gì để đáp trả lại tình yêu của Chúa. Yêu ai thì sống với, sống vì người đó. Cũng vậy tình yêu của chúng ta đối với Chúa là cố gắng hy sinh, học hỏi, tập luyện để ngày càng nên giống Chúa hơn”; và từ cách giảng giải này, Đức Cha Giuse đã liên hệ về Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê trong ngày lễ giỗ hôm nay, khi ngài nêu lại những biến cố chính trong cuộc đời mục tử của Đức cố GM Phanxicô Xaviê với Giáo phận Đà Nẵng.

  Sau khi Thánh lễ kết thúc, Đức Cha Giuse và các cha đồng tế đã thắp hương nơi mộ phần của Đức cố Giám Mục, tiếp đến là các nữ tu và là toàn thể giáo dân đến thắp hương và kính viếng.

  Nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng Thương xót đón nhận Đức cố Giám mục Phanxicô Xaviê vào Thiên đàng, để khi Ngài còn sống thì “đến để phục vụ”, trong vinh phúc Nước Trời, Ngài tiếp tục “Đi để chuyển cầu” cho giáo phận Đà Nẵng thân yêu.

  Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách Đức cố GM Phanxicô Xavie Nguyễn Quang Sách

  Gp Đà Nẵng

  Hot Topics

  Related Articles