More

  TGP Sài Gòn sắp có 12 phó tế, 18 tân linh mục

  Ứng viên linh mục và phó tế năm 2019 của Tổng Giáo phận Sài Gòn – TP.HCM

  DANH SÁCH CHỦNG SINH Lãnh chức phó tế ngày 29/05/2019

  KHÓA 14
  1 Phaolô Phùng Thiện, Tân Hưng, Hóc Môn
  KHÓA 15
  2 Phaolô Vũ Minh Huy, Mẫu Tâm, Chí Hòa
  3 Martinô Nguyễn Phương Linh, Thạch Đà, Xóm Mới
  4 Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên, Bùi Môn, Hóc Môn
  5 Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, Bùi Môn, Hóc Môn
  6 Gioakim Đỗ Bá Thái, Phú Trung, Tân Sơn Nhì
  7 Phanxicô X. Đào Tiến Thắng, Bùi Phát, Tân Định
  8 Gioan Btx. Trần Nhật Thanh, Minh Đức, Thủ Thiêm
  9 Vinh sơn Vũ Đức Trọng, Hà Đông, Xóm Mới
  10 Giuse Lê Hoàng Tuấn, Nhân Hòa, Tân Sơn Nhì
  11 Vinh sơn Mai Minh Tuấn, Bùi Phát, Tân Định
  12 Phêrô Trần Anh Tuấn, Bến Hải, Gò Vấp

  DANH SÁCH PHÓ TẾ Lãnh chức linh mục ngày 07/06/2019

  KHÓA 13
  1 Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật, Thạch Đà, Xóm Mới
  2 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện, Lam Sơn, Xóm Mới
  KHÓA 14
  3 Phêrô Nguyễn Xuân Đài, Tân Hưng, Hóc Môn
  4 Giuse Nguyễn Ngọc Duy, Công Thành, Thủ Thiêm
  5 Giuse Nguyễn Thuận Hải, Jeanne d’Arc SG – Chợ Quán
  6 Đaminh Lưu Nhuận Hiển, Thạch Đà, Xóm Mới
  7 Phêrô Mai Phi Hổ, Tân Phú, Tân Sơn Nhì
  8 Giuse Lê Quốc Hùng, Chính Lộ, Gia Định
  9 Phêrô Hoàng Vương Huynh, Bình Thuận, Tân Sơn Nhì
  10 Giuse Nguyễn Tấn Lộc ,Phát Diệm, Phú Nhuận
  11 Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Hà Nội, Xóm Mới
  12 Giuse Nguyễn Hữu Phước, Bình Thuận, Bình An
  13 Phaolô Hoàng Anh Quốc, Tân Phú, Tân Sơn Nhì
  14 Giuse Nguyễn Ngọc Tâm, Bình An, Bình An
  15 Phanxicô X. Phan Minh Thuận, Thánh Khang, Thủ Đức
  16 Gioan B. Nguyễn Trọng Tín, Phú Trung, Tân Sơn Nhì
  17 Phêrô Nguyễn Đức Trọng, Xóm Chiếu, Xóm Chiếu
  18 Giuse Phạm Quang Vũ, Tam Hải, Thủ Đức

  Phêrô Thiều(theo TGPSG)

   

  Hot Topics

  Related Articles