More

  Tân giám đốc trung tâm hành hương Tàpao

  Vào 9g00 sáng ngày 16/05/2018, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự nghi thức nhận sứ vụ mới của Cha Tân Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Cha Anrê Lương Vĩnh Phú, theo thông tin trên webtsite chính thức của Giáo phận Phan Thiết.Cha Anrê Lương Vĩnh Phú

  Dưới sự hiện diện của vị Giám quản Tông tòa, cùng với khoảng 60 Cha trong giáo phận Phan Thiết, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, Cha Tân giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao đã nhận bổ nhiệm thư, dây Các Phép và sách Tin Mừng từ tay Đức Giám mục. Cùng với đó, ngài cũng làm các nghi thức nhận chức khác dành cho Linh mục quản xứ.

  Cha Anrê Lương Vĩnh Phú là vị Giám đốc thứ hai của Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao. Vị tiền nhiệm của ngài cũng là vị giám đốc đầu tiên của Trung tâm là Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng, người đã gắn bó suốt 13 năm kể từ khi thành xây dựng trung tâm này. Giới thiệu với cộng đoàn về vị tân giám đốc, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm nhắn nhủ với cộng đoàn “Với tất cả lòng nhiệt thành tông đồ và dấn thân, ngài về đây tôn vinh chúc tụng Chúa, và nhờ Mẹ Tàpao mà đưa mọi người đến cùng Thiên Chúa.”

  Hot Topics

  Related Articles