More

    Soeur Hồng Quế với Phút Hồi Tâm

    Phút hồi tâm: Thật gần gũi và cần thiết cho từng ngày sống, nhờ Phút Hồi Tâm mới thấy được Chúa luôn ở kề bên ta, chỉ cần vài phút thôi…. ta có thể gần Chúa hơn một chút, và rồi thêm một chút nữa cho từng ngày sống

    Hot Topics

    Related Articles