More

  Số người chuẩn bị gia nhập Giáo hội gia tăng tại các giáo phận ở Vương quốc Anh

  Hơn 1000 người đã tham dự “Nghi thức Tuyển chọn” tại các nhà thờ chính tòa và các nhà thờ trên khắp nước Anh và xứ Wales hôm cuối tuần rồi – Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay.giáo phận ở Vương quốc Anh

  “Nghi thức Tuyển chọn” thường được cử hành vào đầu Mùa Chay và là một trong những giai đoạn cuối cùng trong Nghi thức Gia nhập Kitô giáo dành cho người lớn. Qua nghi thức này, những người gia nhập đạo chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm sức hay hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội vào đêm Vọng Phục sinh.

  Tại nhà thờ chính tòa Westminster ở thủ đô Luân đôn có hơn 400 người tham dự các Nghi thức Tuyển chọn vào thứ bảy và Chúa nhật, trong đó có 200 dự tòng – là những người không thuộc các Giáo hội Kitô khác và chưa được rửa tội trong các Giáo hội này – và 219 ứng viên – là những người đã được rửa tội trong các Giáo hội Kitô khác nhưng muốn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

  Giáo hội đồng hành với dự tòng bằng cầu nguyện và đời sống gương mẫu

  ĐHY Vincent Nichols đã chủ sự Thánh lễ cùng với một số GM khác. ĐHY nói với các dự tòng và ứng viên: “Chúng tôi cảm tạ Chúa về những cách thế mà qua đó các gia đình giáo xứ và giáo phận được phong phú nhờ anh chị em và chúng tôi hứa tiếp tục nâng đỡ anh chị em và gia đình của anh chị em bằng lời cầu nguyện và gương mẫu của đời sống Kitô hữu mà anh chị em sẽ trải nghiệm trong các cộng đoàn giáo xứ.”

  Birmingham cũng có 181 người chuẩn bị gia nhập đạo, trong số này có 85 dự tòng, tham dự “Nghi thức Tuyển chọn” tại nhà thờ chính tòa thánh Chad. Giáo phận Nottingham có 151 người chuẩn bị gia nhập đạo, tăng 30 người so với năm ngoái.

  Cử hành của niềm hy vọng và sự tín thác nơi Chúa Giêsu

  Tại giáo phận East Anglia, Đức cha Alan Hopes đã chào đón 62 người gia nhập đạo. Ngài nói với cộng đoàn rằng họ được kêu gọi trở nên giống Chúa Giêsu. Đức cha nói: “Hôm nay là buổi cử hành niềm hy vọng và sự tín thác nơi Chúa Giêsu của anh chị em, Đấng mà anh chị em chạy đến để được cứu độ. Hôm nay anh chị em được tuyển chọn, được kêu gọi đển với ơn cứu độ. Giáo hội vui mừng với anh chị em khi kể anh chị em vào số tất cả những người được kêu gọi và tuyển chọn. Trong Mùa Chay, cùng với toàn thể Giáo hội, anh chị em đang được mời gọi quay về với Chúa. Anh chị em đang được kêu gọi đào sâu sự cam kết của anh chị em với Chúa và nhờ thế tăng trưởng trong sự thánh thiện. Anh chị em đang được kêu gọi trở thành các thánh của Thiên Chúa.”

  Hồng Thủy – Vatican

  Hot Topics

  Related Articles