More

  Phan Thiết: 29 linh mục trong diện thuyên chuyển

  Giáo phận Phan Thiết vừa công bố trên trang mạng giáo phận vào ngày hôm nay, thứ Ba, 10/04, danh sách 29 linh mục trong diện thuyên chuyển trong dịp này.

  Chiếu theo quyết định của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Phan Thiết, mang số hiệu 02-18/QĐ-GM, ký ngày 23/03/2018, các linh mục trong diện thuyên chuyển đợt này là “vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của Giáo phận”.

  Đi kèm quyết định này, còn có lịch ấn định ngày nhận nhiệm sở của 29 cha, kéo dài trong suốt hai tháng bắt đầu từ  ngày 30 tháng Tư 2018 cho đến hết ngày 04 tháng Sáu 2018.

  Hội Quán

  Hot Topics

  Related Articles