More

  Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không bị giải tỏa

  WGPSG — Vào cuối Thánh lễ Truyền Dầu 18-4-2019, Đức Giám mục Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn đã công bố:[bzplayer youtube=”https://www.youtube.com/watch?v=iEUbxiETubQ” autoplay=”true”]

  Ngày thứ Ba 21-3-2019, Ban Dân Vận Thành Ủy đã đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, gặp Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân để thông báo 2 điểm:

  1. Lãnh đạo TP.HCM đã có chủ trương giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm như là một di tích văn hóa lịch sử.

  2. Đề nghị Tòa Tổng Giám mục đề cử một đại diện làm việc với các cơ quan liên hệ để trao đổi và tiến hành các bước cần thiết cho việc thực hiện những chủ trương trên.

  Đức cha Giám quản đã bàn với Ban Tư Vấn và đề cử Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân đại diện Tòa Tổng Giám mục để gặp gỡ trao đổi với các cơ quan, ban ngành liên hệ.

  Hot Topics

  Related Articles