Nghi thức Tẩm liệm Cha Giuse Phạm Thanh Quang

0
711

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Nghi thức Tẩm liệm và Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Năm, ngày 19/07/2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn