More

  Nghi thức nhập quan Cha Giuse Đặng Đình An

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=8vXspoSXAq0?autoplay=1]
  Với tất cả tâm tình và lòng thương mến dành cho Cha Giuse Đặng Đình An vừa về nhà Cha, vào lúc 20g00 ngày 12.01.2018, tại Nhà xứ Giáo xứ Đức Hiệp- Hạt Bình Giả, Cha Giuse Đặng Cao Trí – Quản hạt Bình Giả đã chủ sự nghi thức nhập quan Cha Giuse. Hiện diện trong Nghi thức có Đức Cha Emmanuel- Giám mục Giáo Phận Bà Rịa; Cha Đaminh – Quản hạt Bà Rịa, Quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

  Sau Nghi thức nhập quan, linh cữu Cha Giuse được rước vào trong nhà thờ Đức Hiệp. Tiếp đó, Đức Cha Emmanuel đã chủ sự thánh lễ đưa chân với sự hiệp thông của  quý Cha trong giáo phận để cầu nguyện cho Cha Giuse sớm hưởng nhan thánh Chúa. Các tu sĩ nam nữ, thân nhân Cha Giuse cùng cộng đoàn dân Chúa sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

  Sau thánh lễ, rất nhiều giáo dân đã thắp hương cầu nguyện và tiến đến linh cữu mong được nhìn thấy khuôn mặt người Cha kính yêu thêm một lần nữa trước khi phải xa cách Ngài.

  Linh cữu Cha Giuse sẽ được quàn tại Nhà thờ Đức Hiệp để mọi người kính viếng và cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ an táng Cha Giuse sẽ được cử hành vào lúc 9g00 thứ Hai, ngày 15.01.2018.

  Mtm Mỹ Hạnh

  Nghi thức nhập quan Cha Giuse Đặng Đình An

  Nguồn: gp Bà Rịa

  Thánh lễ an táng quan Cha Giuse Đặng Đình An

  Hot Topics

  Related Articles