More

  Mừng Kim Khánh Linh mục Đức Hồng Y Phê-rô

  https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwww.Conggiao24h.Net%2Fvideos%2F594309167567270%2F&show_text=0&width=700
  Ngày 21/12/2017, tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã chủ tế Thánh lễ trong tâm tình của Mùa Vọng và lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa về 50 năm linh mục đã qua của ngài
  Thánh lễ 50 linh mục Đức Hồng Y Phê-rô//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

  Hot Topics

  Related Articles