More

  Linh mục đoàn Lạng Sơn Cao Bằng sắp có thêm thành viên

  Tòa giám mục Lạng Sơn Cao Bằng ra thông báo truyền chức Linh Mục năm 2018.

  Theo thông báo được ký tên bởi giám mục Lạng Sơn Cao Bằng Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri cho biết trong số 3 tiến chức sắp tới có 2 Phó Tế quê giáo phận Thái Bình, Thầy còn lại quê giáo phận Hà Nội.

  Cụ thể các Phó Tế được truyền chức Linh Mục là:

  1. Thầy Giuse Mai Xuân Đỉnh sinh ngày 02/02/1979 tai giáo phận Thái Bình.
  2. Thầy Tôma Aquinô Trần Văn Tào sinh ngày 12 tháng 02 năm 1979 tại giáo phận Thái Bình.
  3. Thầy Antôn Nguyễn Văn Dưỡng sinh ngày 01/4/1982 tại giáo phận Hà Nội

  Dự kiến Thánh lễ truyền chức vào ngày 8/8/2018. Xin hiệp ý cầu nguyện cho các thầy Phó Tế

  Phêrô TXT

  Hot Topics

  Related Articles