More

  Linh mục đoàn Bắc Ninh sắp có thêm 11 linh mục

  Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục vào thứ Hai ngày 03 tháng 6 năm 2019:

  Xem thêm: Thánh lễ truyền chức Linh Mục Bắc Ninh 2018

  1. Thầy Phê-rô Maria Nguyễn Thái Công – Sinh năm 1981 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  2. Thầy Lu-i Gông-da-ga Maria Nguyễn Văn Đại – Sinh năm 1973 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  3. Thầy Ba-na-ba Maria Nguyễn Văn Phú – Sinh năm 1972 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  4. Thầy Gioan Ơ-đê Maria Phạm Quốc Tuấn – Sinh năm 1977 thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
  5. Thầy Giuse Phạm Văn Toản – sinh năm 1985 thuộc dòng Chúa Cứu Thế.
  6. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Anh – Sinh năm 1978 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
  7. Thầy Tô-ma Nguyễn Văn Huệ – Sinh năm 1982 tại giáo xứ Phúc Yên, giáo phận Bắc Ninh.
  8. Thầy Giu-se Hoàng Trọng Hữu – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Lai Tê, giáo phận Bắc Ninh.
  9. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Quân – Sinh năm 1984 tại giáo xứ Nhã Lộng, giáo phận Bắc Ninh.
  10. Thầy Giuse Nguyễn Minh Thọ – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh
  11. Thầy Phao-lô Nguyễn Khắc Trọng – Sinh năm 1985 tại giáo xứ Hòa Loan, giáo phận Bắc Ninh.

  Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận thánh chức linh mục. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho cha xứ hoặc bề trên, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 23 tháng 05 năm 2019.

  Đề nghị quý cha cho rao tại các nhà thờ của giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật thứ II Mùa Phục Sinh đến Chúa Nhật thứ IV Mùa Phục Sinh.

   

  Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

                                                         Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh

  Tải bản In Rao-truyền-chức-LM-2019

  Hot Topics

  Related Articles