More

    Linh cữu Cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng về đến Hà Nội

    Vào đêm qua ngày 5/7/2018 NGƯỜI HÀ NỘI ĐÓN LINH MỤC GIUSE Nguyễn Quốc Hùng.

    Được biết, cha giáo Giuse Nguyễn Quốc Hùng qua đời lúc 15h15, ngày 4/7/2018 tại Xuân Lộc, trong khi tham dự khóa thường huấn dành cho các linh mục đang giảng dạy tại các Đại Chủng viện trên toàn quốc. Thi hài của ngài được di chuyển từ Xuân Lộc về Hà Nội bằng đường bộ, và đã về tới Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội lúc 23h10 ngày 05/7/2018.

    Hot Topics

    Related Articles