More

  Lịch trình Tuần Đại Phúc tại giáo phận Thái Bình vào mùa chay 2019

  Tuần Đại phúc Mùa Chay năm 2019 được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình trải rộng trên hai miền Thái Bình và Hưng Yên từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 04 năm 2098. Mục đích của Bề trên cho Tuần Đại phúc là để giúp các tín hữu có được cơ hội thuận tiện sám hối và trở về giao hoà cùng Thiên Chúa là Cha, gắn kết lại tình anh em trong cùng một đại gia đình Hội Thánh để sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa.Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

  Chương trình Tuần Đại phúc:

  1. Thời khoá biểu:

  + Buổi sáng:

  07g45 : Đặt Mình Thánh Chúa – Chầu

  08g00 : Đức Cha giảng tĩnh tâm

  Quý Cha ngồi toà giải tội (Xưng tội và ra việc đền tội riêng ; Ban ơn tha tội chung trước Thánh lễ)

  10g00 : Phép lành Thánh Thể

  10g15 : Thánh lễ đồng tế (Hối nhân được tha tội trước Thánh lễ)

  + Buổi chiều:

  14g30 : Đặt Mình Thánh Chúa – Chầu

  14g45 : Đức Cha giảng tĩnh tâm

  Quý Cha ngồi toà giải tội (Xưng tội và ra việc đền tội riêng ; Ban ơn tha tội chung trước Thánh lễ)

  16g45 : Phép lành Thánh Thể

  17g00 : Thánh lễ đồng tế (Hối nhân được tha tội trước Thánh lễ)

  2. Lịch trình:

  Thứ Tư (03/04/2019): Giáo hạt Tây Hưng Yên.

  Sáng: Giáo xứ Hàm Tải.
  Chiều: Giáo xứ Vĩnh Phúc.

  Thứ Năm (04/04/2019): Giáo hạt Đông Hưng.

  Sáng: Giáo xứ Tân Mỹ.
  Chiều: Giáo xứ An Lập.

  Thứ Sáu (05/04/2019): Giáo hạt Thái Thuỵ.

  Sáng: Giáo xứ Xuân Hoà.
  Chiều: Giáo xứ Cam Châu.

  Thứ Bảy (06/04/2019): Giáo hạt Kiến Xương.

  Sáng: Giáo xứ Cao Mại.
  Chiều: Giáo xứ Truyền Tin.

  Thứ Hai (08/04/2019): Giáo hạt Đông Hưng Yên.

  Sáng: Giáo xứ Cao Xá.
  Chiều: Giáo xứ Đan Chàng.

  Thứ Ba (09/04/2019): Giáo hạt Thành Phố.

  Sáng: Giáo xứ Sa Cát.
  Chiều: Giáo xứ Bồng Tiên.

  Thứ Tư (10/04/2019): Giáo hạt Bắc Tiền Hải.

  Sáng: Giáo xứ Lương Điền.
  Chiều: Giáo xứ Bác Trạch.

  Thứ Năm (11/04/2019): Giáo hạt Nam Tiền Hải.

  Sáng: Giáo xứ Trung Đồng.
  Chiều: Giáo xứ Thanh Minh.

  Thứ Sáu (12/04/2019): Giáo hạt Nam Tiền Hải.

  Sáng: Giáo xứ Đông Thành.
  Chiều: Giáo xứ Thanh Châu.

  Toà Giám mục Thái Bình

  Hot Topics

  Related Articles