More

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Tỉnh Tiền Giang: Chúc mừng Giáng sinh 2017

  LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, UBMTTQ VIỆT NAM
  TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ TỈNH TIỀN GIANG
  CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2017 ĐẾN ĐỨC CHA PHÊRÔ,
  QUÍ CHA, NAM NỮ TU SĨ VÀ GIÁO DÂN GP MỸ THO
  chiều ngày 22.12.2017, tại TTMV GP Mỹ ThoChúc mừng Giáng sinh 2017

  Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ Tịch UB Trung Ương MTTQVN, làm trưởng đoàn Trung Ương.

  Ông Võ Văn Bình, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Tiền Giang, làm trưởng đoàn Tỉnh Tiền Giang.

  Hot Topics

  Related Articles