More

  Khẩu hiệu của tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

  “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4)- Đó là khẩu hiệu cho sứ vụ Giám mục của Đức tân Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hóa, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường

  Giuse Nguyễn Đức Cường

  Khi giới thiệu về khẩu hiệu Giám mục được chọn, vị tân giám chức 65 tuổi nhắc lại dịp kỷ niệm 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa (1932-2017) vừa qua. Như một sự nối tiếp những quyết tâm mục vụ do các đấng tiền nhiệm của giáo phận Thanh Hóa đã đề ra, Đức tân Giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa cũng lấy câu khẩu hiệu “Hãy ra chỗ nước sâu mà thả cá” đã được đề ra trong dịp kỷ niệm đặc biệt ấy làm phương châm Giám mục của ngài.Đức Cha Nguyễn Đức Cường

  Giải thích về ý nghĩa phương châm Giám mục đã chọn, Vị Chủ chăn mới của giáo phận Thanh Hóa tâm niệm rằng “chính Chúa chọn tôi không phải vì tài năng, công lao của tôi nhưng hoàn toàn là do tình yêu nhưng không của Ngài”. Với khẩu hiệu này, Vị tân giám chức 65 tuổi cũng nhắc nhở với bản thân rằng “Chúa chọn tôi là để sai đi rao giảng Tin Mừng”, “để cho người khác”, không phân biệt một ai. Và để hoàn thành sứ mệnh này, ngài tự nhắc nhở bản thân phải “biết cộng tác với ân sủng và người khác”.

  Như đã biết, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa giáo phận Thanh Hóa vào ngày 25/04/2018. Thánh lễ tấn phong cho vị Tân Giám mục sẽ được tổ chức vào ngày 27/06/2018 tại nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa tới đây.

  nguồn: gp Bùi Chu

  Hot Topics

  Related Articles