More

  HĐGM Italia tài trợ 112 dự án phát triển

  Ủy ban can thiệp bác ái của HĐGM Italia đã tài trợ 112 dự án phát triển với ngân khoản hơn 18 triệu Euro.HĐGM Italia

  Ủy ban bác ái của HĐGM Italia đã cho biết như trên trong cuộc họp báo ngày mùng 6 tháng 7 vừa qua. Trong số các dự án được chấp thuận có 72 dự án của Phi châu, 16 dự án của châu Mỹ Latinh, 20 dự án của Á châu, 2 dự án của vùng Trung Đông và 2 dự án của Đông Âu.
  Trong số các dự án ý nghĩa nhất có 3 dự án của Phi châu. Trước hết là tại Ciad cho việc xây nhà trẻ và trường tiểu học ở tỉnh Doba. Trường cũng bao gồm một sân thể thao và nhà cho các giáo viên. Tại Tanzania có dự án củng cố phẩm chất phục vụ các bà mẹ và trẻ thơ cũng như chương trình dinh dưỡng tại nhà thương Tasamaganga. Ngoài việc cải thiện việc săn sóc các trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng còn có việc cải tiến phẩm chất phục vụ của các nhân viên y tế và ban quản trị qua việc cung cấp thuốc men và các dụng cu y khoa cần thiết. Bên Tunisia có dự án tài trợ cho các trường công giáo của tổng giáo phận Tunisi, gồm cả các phòng thí nghiệm giáo dục hòa bình, hợp pháp, các gia trị dân chủ, nhân quyền và đối thoại liên tôn cũng như trợ giúp các nhân viên giảng dậy và quản trị (REI 19-7-2018)

  Hot Topics

  Related Articles