GP Thanh Hoá: Rao tiến chức Linh Mục và Phó Tế

0
103

Thay lời Đức Giám Quản giáo phận Thanh Hóa, Cha Giuse Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy Ban Ơn Gọi & Bề trên Chủng viện Thanh Hóa, đã gửi thông báo về những ứng viên lên chức linh mục và phó tế cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thanh Hóa để điều tra, góp ý trước khi lãnh nhận chức thánh.

Thông báo này sẽ được đọc tại các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận Thanh Hóa liên tiếp trong ba ngày Chúa Nhật 16, 23 và 30 tháng 07 năm 2017. Hạn chót nhận các trình báo liên quan đến ngăn trở về tư chất của các ứng viên lên chức thánh là ngày 04/08/2017.

Các tiến chức linh mục cụ thể là:
Augustinô Bùi Văn Anh, 34 tuổi, gốc Vân Lung, hiện giúp xứ Nghi Sơn
Giuse Nguyễn Văn Đoàn, 33 tuổi, gốc Thượng Chiểu, hiện giúp xứ Kẻ Đầm
Gioan B. Đỗ Huy Đông, 30 tuổi, gốc Hữu Lễ, hiện giúp xứ Phước Nam
Giuse Vũ Văn Hàng, 40 tuổi, gốc Đa Lộc, hiện giúp xứ Hoài Yên
Giacôbê Năm Đỗ Văn Hiển, 31 tuổi, gốc Vân Lung, hiện giúp xứ Ngọc Đường
Giuse Phạm Văn Hoàn, 35 tuổi, gốc Kẻ Bền, hiện giúp xứ Mông Ân
Phêrô Đỗ Minh Hoàng, 34 tuổi, gốc Kẻ Bền, hiện giúp xứ Chính Tòa
Giuse Phạm Văn Hồng, 34 tuổi, gốc Kẻ Bền, hiện giúp xứ Ba Làng
Gioan B. Nguyễn Văn Lực 43 tuổi, gốc Ba Làng, hiện giúp xứ Phong Ý
Giuse Nguyễn Văn Nghị, 32 tuổi, gốc Tiên Thôn, hiện giúp xứ Trinh Hà
Giuse Nguyễn Văn Quyền, 30 tuổi, gộc Thượng Chiều, hiện giúp Chủng Viện
Phêrô Vũ Đức Thắng, 32 tuổi, gốc Kẻ Bền, hiện giúp xứ Kẻ Vàng
Giuse Nguyễn Văn Thành, 30 tuổi, gốc Phước Nam, hiện giúp Tòa Giám mục

Danh sách các ứng viên phó tế:
Micae Đậu Văn Dũng, 32 tuổi, gốc Nghi Sơn, hiện giúp xứ Tân Sơn
Phêrô Nguyễn Văn Điệp, 35 tuổi, gốc Phong Ý, hiện giúp xứ Điền Thôn
Antôn Vũ Đức Quyền, 37 tuổi, gốc Nhân Lộ, hiện giúp xứ Hữu Lễ
Phêrô Nguyễn Văn Sơn, 30 tuổi, gốc Ba Làng, hiện giúp xứ Liên Hải
Antôn Vũ Văn Tiên, 32 tuổi, gốc Liên Nghĩa, hiện giúp xứ Bích Phương
Phêrô Nguyễn Văn Toản, 30 tuổi, gốc Hoài Yên, hiện giúp xứ Hà Nhuận

Ước mong giáo phận Thanh Hóa sẽ có thêm nhiều thợ gặt lành nghề để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo mênh mông này.