More

  Giấy bổ nhiệm Linh mục Phêrô Đậu Văn Hồng

  Cha Phaolô Đậu Văn Hồng về Phụ Trách Nhà Mục Vụ Giáo Phận Kon Tum Tọa lạc tại 146 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.

  Văn Phòng TGM xin thông báo về việc Bổ nhiệm nhân sự mới:

  * Cha Phaolô Đậu Văn Hồng về Phụ Trách Nhà Mục Vụ Giáo Phận Kon Tum

  Tọa lạc tại 146 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum.

  VPTGM kính báo

  Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

  Hot Topics

  Related Articles