More

    Giáo phận Long Xuyên sắp có 14 tân linh mục

    Theo dự kiến, vào lúc 9g sáng ngày 12/07/2018, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên sẽ phong chức linh mục cho quý thầy phó tế có tên sau đây:

    Hot Topics

    Related Articles