More

  Giáo phận Bắc Ninh sắp có thêm 10 Linh Mục

  Thông báo

  Truyền chức LINH MỤC

  Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian tới:

  1. Thầy Gioan Maria Lê Hữu Đức, sinh ngày 30/6/1981, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  2. Thầy Đaminh Nguyễn Như Khuê, sinh ngày 10/02/1985 tại giáo xứ Thái Nguyên
  3. Thầy Gioan Maria Đinh Văn Nghĩa, sinh ngày 25/8/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  4. Thầy Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, sinh ngày 15/10/1972, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  5. Thầy Giuse Nguyễn Đức Quân, sinh ngày 10/10/1979 tại giáo xứ Đồng Nhân
  6. Thầy Giuse Đỗ Văn Thọ, sinh ngày 10/1/1975, thường trú tại giáo xứ Nguyệt Đức
  7. Thầy Simon Maria Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 19/12/1975, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc
  8. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vẻ, sinh ngày 20/7/1982, tại Giuse Nguyễn Văn Vẻ,
  9. Thầy Anrê Maria Bùi Văn Mão, sinh ngày 06/6/1975, thuộc Dòng Mẹ Cứu Chuộc.
  10. Thầy Justinô Maria Vũ Anh Vũ, sinh ngày 22/12/1980, thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

  Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Đức cha giáo phận. Ai biết mà không báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày 22 tháng 04 năm 2018 cho đến hết ngày 22 tháng 05 năm 2018.

  Đề nghị quý cha cho thông báo tại các nhà thờ của giáo phận trong ba Chúa Nhật: từ Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, ngày 22 tháng 04 năm 2018 đến Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, ngày 06 tháng 05 năm 2018.

  TM. TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

  Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

                                             Chánh Văn Phòng

  Hot Topics

  Related Articles