More

  Giáo hội Lào vui mừng có thêm 4 tân linh mục

  Giáo hội Công giáo nhỏ bé tại Lào đang sống những ngày hân hoan vì mới có thêm 4 tân linh mục. Thánh lễ truyền chức diễn ra vào ngày 29 tháng Tư vừa qua tại Nhà thờ chính toà Thánh Louis ở Takhek thuộc miền Trung Lào. 4 tân chức là: Phêrô Mituna Tanvilay thuộc Hạt Đại diện Tông toà Khamnouan-Savnnakhet (Trung Lào); Matthia Paly và Phêrô Bounten Heuanded thuộc Hạt Đại diện Tông toà Paksé (Nam Lào); và Phanxicô Xaviê Sayasith thuộc Hạt Đại diện Tông toà Luang Prabang (Bắc Lào). Các tân linh mục đã dâng Thánh lễ mở tay tại nhà nguyện của Chủng viện Jean-Marie Vianney ở Takhek vào ngày hôm sau, 30 tháng Tư.Giáo hội Lào vui mừng có thêm 4 tân linh mục

  Lễ truyền chức này thực sự là một niềm vui lớn cho Giáo hội Lào. Đức giám mục Jean-Marie Vianney Inthirath, Đại diện tông toà Savannakhet đã đặt tay truyền chức trong Thánh lễ có sự tham dự của Đức ông Tito BanchongThopanhong, Giám quản tông toà Luang Prabang, của hầu hết các linh mục trong cả nước, cùng nhiều nữ tu và giáo dân. Theo nguồn tin của Fides, không có sự can thiệp hay bất kỳ trở ngại nào từ phía chính quyền dân sự; Giáo hội đã thông báo cho chính quyền về lễ truyền chức này.

  Các lễ truyền chức linh mục gần đây là một bước tiến quan trọng đối với Giáo hội địa phương, như Đức hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện tông toà Vientiane nói với Fides rằng “cần có thêm các linh mục mới; vì thế, ngày nay việc huấn luyện và đào sâu đức tin là rất quan trọng đối với chúng tôi”.

  Trong những năm gần đây có hai sự kiện nổi bật trong lịch sử Giáo hội của Lào. Sự kiện thứ nhất là lễ tuyên phong 17 Chân phước tử đạo, diễn ra tại thủ đô Vientiane ngày 11 tháng 12 năm 2016, do Đức hồng y Orlando Quevedo, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự. Các chân phước này gồm cả những nhà thừa sai và giáo dân Lào, bị lực lượng du kích cộng sản Pathet Lào sát hại từ năm 1954 đến 1970. 17 vị Chân phước trên được Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận vào năm 2015, trong hai vụ án phong Chân phước riêng biệt: trước hết là của nhà thừa sai người Ý Mario Borzaga và giáo lý viên Paolo Thoj Xyooj; sau đó là của ThaoTien, linh mục Lào tiên khởi cùng 14 người bạn.

  Bước quan trọng thứ hai là Đức Giám mục Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun trở thành vị Hồng y tiên khởi của Lào.Đức hồng y Ling hiện nay là Đại diện Tông toà của Vientiane. Trong Công nghị Hồng y ngày 28-06-2017 tại Rôma, ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô trao mũ hồng y cùng với nhà thờ tước hiệu La Silvestro ở Capite.

  Giáo hội Công giáo tại Lào gồm khoảng 60.000 tín hữu (tức 1% trong tổng số dân 6 triệu người, đa số là Phật tử) trong 4 Hạt Đại diện Tông toà: Luang Prabang, Savannakhet, Vientiane và Paksé.

  Năm 2005, tức 30 năm sau lễ truyền chức linh mục lần cuối cùng vào năm 1975, mới có lễ truyền chức linh mục tại Vientiane cho thầy Sophone Vilavongsy, người Lào, thuộc Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI).

  Hiện nay, với 4 tân chức vừa thụ phong linh mục, Giáo hội Lào có 24 linh mục giáo phận và 11 linh mục dòng.

  (Theo Agenzia Fides)

  Minh Đức

  Hot Topics

  Related Articles