Full: Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Bùi Chu 2018

0
153

Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu sẽ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế trong thánh lễ truyền chức vào lúc 09 giờ thứ Sáu, ngày 08 tháng 08 năm 2018, tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu, Xuân Ngọc – Xuân Trường – Nam Định. Sau đây là danh sách các thầy:

1. Vinhsơn Lê Văn Hanh
2. Giuse Phạm Văn Quang
3. Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn
4. Giuse Hoàng Văn Trường