More

  Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị về giáo lý cho người khuyết tật

  VATICAN. ĐTC kêu gọi đón nhận những người khuyết tật và tìm ra những phương thế ngày càng thích hợp để dạy giáo lý cho họ.Đức Thánh Cha tiếp Hội nghị về giáo lý cho người khuyết tật

  Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21-10-2017 dành cho 450 tham dự viên Hội nghị về việc dạy giáo lý cho những người khuyết tật do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng tổ chức ở Roma, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM Chủ tịch Rino Fisichella.

  Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC phê bình xu hướng của những người phủ nhận sự khuyết tật, dùng những mỹ từ để che đậy sự kiện này, hoặc quan niệm sai lầm cho rằng những người khuyết tật không thể đạt được hạnh phúc hoặc thành đạt bản thân.

  ĐTC nói: ”Câu trả lời đối với tình trạng khuyết tật là tình thương: đây không phải là tình thương giả tạo, thái độ tội nghiệp, nhưng là tình thương chân thực, cụ thể và tôn trọng. Theo mức độ những người khuyết tật được đón nhận và yêu thương, được tháp nhập vào cộng đoàn và được đồng hành để nhìn về tương lai với niềm tín thác, thì sẽ có một hành trình cuộc sống thực sự được phát triển và họ cảm nghiệm hạnh phúc lâu bền.. Niềm tin là một người bạn đồng hành quan trọng trong cuộc sống, khi chúng ta cảm nghiệm cụ thể sự hiện diện của Chúa Cha, Đấng không bao giờ bỏ rơi các thụ tạo của Ngài, dù trong bất kỳ hoàn cảnh cuộc nào trong sống của họ”.

  ĐTC đặc biệt nhắc nhở Giáo Hội dấn thân thăng tiến và bênh vực những người bị khuyết tật. Ngài nói: ”Sự gần gũi của Giáo Hội đối với các gia đình sẽ giúp họ vượt thắng sự cô đơn, trong đó họ thường có nguy cơ khép kín vì không được quan tâm và giúp đỡ”.

  ĐTC khuyến khích những người liên hệ hãy có sáng kiến tìm ra những phương thức thích hợp để dạy giáo lý cho người khuyết tật. Ngài khẳng định rằng: ”Không một giới hạn thể lý hoặc tâm lý nào có thể là một cản trở cuộc gặp gỡ của người khuyết tật với Chúa Giêsu, vì tôn nhan của Chúa Kitô chiếu tỏa trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người.. Chúng ta hãy học cách tìm kiếm và sáng chế một cách thông minh những dụng cụ thích hợp để không một ai bị thiếu sự nâng đỡ của ơn thánh.. Chúng ta hãy huấn luyện, trước tiên bằng gương sáng, để các giáo lý viên ngày càng có khả năng đồng hành với những người khuyết tật để những người này tăng trưởng trong đức tin và đóng góp phần đặc sắc và chân thực của họ vào đời sống Giáo Hội.

  ”Sau cùng, tôi cũng mong ước rằng trong các cộng đoàn có những người khuyết tật, càng ngày càng có những ngừơi khuyết tật trở thanh giáo lý viên, để thông truyền đức tin một cách hữu hiệu hơn, bằng chính chứng tá của họ” (Rei 21-10-2017)

   G. Trần Đức Anh OP 

  Đài Vatican

  Hot Topics

  Related Articles