More

  Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng Tòa Thánh về văn hóa

  VATICAN. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa sáng 18-11-2017, ĐTC tái khẳng định những nguyên tắc căn bản trong việc đối thoại với thế giới trước những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật.

  Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 15 đến 18-11-2017 dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Gianfranco Ravasi và bàn về chủ đề ”tương lai nhân loại – những thách đối mới về nhân loại học”.

  Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC ghi nhận những tiến bộ lớn của nhân loại như y khoa và khoa di truyền học giúp nhìn vào trong cơ cấu thâm sâu nhất của con người và thậm chí can thiệp để thay đổi cơ cấu ấy. Khoa học về thần kinh ngày càng cung cấp thông tin về hoạt động của não bộ con người. Sau cùng, là những tiến bộ vượt bực của những người máy độc lập và biết suy tư đang trở nên thành phần cuộc sống thường nhật của con người.

  Những tiến bộ ấy đề ra những câu hỏi lớn mà chúng ta phải đương đầu. Trong cuộc đối thoại này, ĐTC kêu gọi kín múc từ những kho tàng khôn ngoan trong các truyền thống tôn giáo, sự khôn ngoan của dân gian, văn hóa nghệ thuật liên quan sâu xa đến mầu nhiệm con người, và cả những nội dung chứa đựng trong triết lý và thần học.

  ĐTC cũng khẳng định những nguyên tắc lớn để nâng đỡ cuộc đối thoại với khoa học. Trước tiên là vị thế trung tâm của con người, con người cần phải được coi như một mục tiêu chứ không phải là phương tiện.

  Tiếp đến là nguyên tắc mọi tài nguyên thiện ích, kể cả những thiện ích như kiến thức và kỹ thuật là để phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không phải đẻ mưu lợi cho một thiểu số.

  Sau cùng là nguyên tắc không phải tất cả những gì con ngừơi có thể làm được về phương diện kỹ thuật đều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý đạo đức. (Rei 18-11-2017)

   G. Trần Đức Anh OP

  Hot Topics

  Related Articles