More

  Đức Thánh Cha tiếp 250 nữ tu dòng thánh Cabrini

  VATICAN. ĐTC khuyến khích các nữ tu thừa sai Thánh Tâm tiếp tục hăng say giúp đỡ người di dân, theo gương Mẹ Sáng lập là thánh Francesca Cabrini.Đức Thánh Cha tiếp 250 nữ tu dòng thánh Cabrini

  Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 9-12-2017 dành cho 250 nữ tu dòng Thừa sai Thánh Tâm, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thánh sáng lập Francesca Cabrini qua đời, ngày 17-12 năm 1917.

  ĐTC nhận xét rằng thánh nữ Cabrini đã vượt đại dương 24 lần để giúp đỡ những người di dân tại Mỹ châu, và không biết mệt mỏi, thánh nữ đi tới tận vùng trường sơn Andes và cả Argentina. Trong cuộc du hành cuối cùng, Mẹ qua đời đột ngột tại thành Chicago, Hoa Kỳ.

  Ngài nói: ”Thánh nữ Cabrini là một thừa sai đích thực, lớn lên theo gương thánh Phanxicô Xavie, vị tiên phong truyền giáo tại Đông Phương, và muốn đến vùng đó để loan báo Tin Mừng. Nhưng sự nhìn xa trông rộng của ĐGH Lêô 13 đã khuyên thánh nữ nghĩ đến hàng ngàn, ngàn người xuất cư vì đói, vì thiếu công ăn việc làm, vì thiếu viễn tượng tương lai, phải xuống tàu sang Mỹ châu, mong ước tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn.”

  ĐTC nhận xét rằng ”Sao bao nhiêu năm, thực tại những người di dân mà thánh nữ Francesca Cabrini hiến thân phục vụ, nay đã biến đổi và trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Những khuôn mặt mới, người nam, người nữ và trẻ em, đang đứng trước mắt chúng ta và chờ mong được thấy trên đường đi của họ những bàn tay và tâm hồn đón tiếp họ như Mẹ Cabrini. Chị em có trách nhiệm trung thành với sứ mạng của Thánh Sáng Lập. Đoàn sủng của thánh nữ có tính chất thời sự hơn bao giờ hết, vì những người di dân, tuy đang cần những luật lệ tốt, các chương trình phát triển, tổ chức, nhưng họ cũng luôn cần được tình thương, tình bạn, sự gần gũi trong tình người, nhưng họ cũng cần được lắng nghe, được nhìn tận mắt, được đồng hành; họ đang cần Thiên Chúa, được gặp trong tình thương nhưng không của một phụ nữ, với tâm hồn thánh hiến, trở thành người chị và người mẹ của họ”.

  Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nói với các nữ tu thừa sai Thánh Tâm rằng:

  ”Xin Chúa luôn canh tân nơi chị em cái nhìn chăm chú và từ bi đối với những người nghèo sống trong các thành thị và tại các quốc gia chúng ta. Mẹ Cabrini đã có can đảm nhìn tận mắt các trẻ em mồ côi được ủy thác cho Mẹ, những người trẻ không có công ăn việc làm, bị cám dỗ phạm pháp, những người nam nữ bị bóc lột bằng những công việc khiêm hạ nhất; vì thế, ngày hôm nay, chúng ta ở đây để cảm tạ Thiên Chúa vì sự thánh thiện của Mẹ Cabrini. Nơi mỗi người anh chị em, Mẹ đã có khả năng nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô, và với thiên tài, Mẹ có khả năng đặt tất cả những tài năng Chúa ban để mưu ích lợi (Xc Mt 25,14-23).

  Sau cùng, ĐTC đề cao lòng sùng mộ của thánh nữ Cabrini đối với Thánh Tâm Chúa: ”Từng bước một, cuộc sống của Thánh Nữ hoàn toàn hướng về việc an ủi và làm cho mọi người nhận biét và yêu mến Thánh Tâm Chúa.”

  Và ĐTC kết luận rằng: ”Dịp kỷ niệm quan trọng này mạnh mẽ nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự cần thiết của một đức tin biến đón nhận thời điểm ân phuc mình đang sống. Dù khó khăn đến đâu đi nữa, Mẹ Cabrini nói với chúng ta rằng chúng ta phải làm như Mẹ: có khả năng đón nhận những dấu chỉ thời đại chúng ta, đọc chúng dưới ánh sáng lời Chúa và sống các dấu chỉ ấy đến độ mang lại một câu trả lời đi tới tâm hồn của mỗi người” (Rei 9-12-2017)

  G. Trần Đức Anh OP

  Hot Topics

  Related Articles