More

  Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo

  VATICAN. Ngày 9-11-2017, ĐTC đã bổ nhiệm Đức TGM Protase Rugambwa người Tanzania làm tân Tổng thư ký Bộ truyền giáo thay thế Đức TGM Savio Hàn Đại Huy, SDB, được cử đi làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hy Lạp.Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo
  Đức TGM Rugambwa năm nay 57 tuổi (1960), nguyên là GM giáo phận Kigoma, Tanzania, trước khi được thăng TGM Đồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo ngày 26-6-2012. Trong chức vụ này ngài là Chủ tịch của 4 Hội Giáo Hoàng Truyền giáo gồm Hội Truyền Bá Đức Tin, Hội Thánh Phêrô, Hội Nhi đồng Truyền giáo và Liên hiệp Giáo Sĩ Truyền giáo.
  Cùng ngày 9-11-2017, ĐTC đã bổ nhiệm Đức Ông Giovanni Pietro Dal Toso, 53 tuổi (1964) người Italia, nguyên là Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh ”Cor Unum”, (Đồng Tâm), làm Đồng thư ký Bộ truyền giáo thay thế Đức TGM Rugambwa, đồng thời thăng làm TGM hiệu tòa Foraziana. Trong nhiệm vụ mới, ngài phụ trách 4 Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo.
  Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum là cơ quan bác ái của ĐTC, đã được xáp nhập vào Bộ Phục vụ Phát triển nhân bản toàn diện. (Rei 9-11-2017)
  G. Trần Đức Anh OP

  Hot Topics

  Related Articles