More

  Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh hiệp thông với Giáo Hội Pháp

  Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh
  Tổng Giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam
  hiệp thông với Giáo Hội Pháp và nước Pháp trong biến cố Nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy vào khoảng 18g50 địa phương, tức vào khoảng 23g50 giờ VN ngày 15-4-2019

  Hot Topics

  Related Articles