Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị giảng trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên Đức Mẹ Sầu Bi

0
42

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum,