More

  Dòng anh em hẹn mọn truyền chức linh mục và phó tế 2019

  Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã cử hành Thánh lễ phong chức Phó tế cho tám anh em:

  Dòng anh em hẹn mọn truyền chức linh mục và phó tế 2019

  Antôn Trần Văn Cai, GB. Nguyễn Văn Diệu, Phaolô Nguyễn Văn Long, Giuse Nguyễn Trường Nguyên, Luca Nguyễn Văn Phi, Giuse Đỗ Viết Thường, Giuse Nguyễn Anh Tuấn, Phêrô Trương Quang Vinh; và chức Linh mục cho bốn anh em phó tế: Giuse Trần Văn Bổng, Antôn Vũ Văn Chính, Phanxicô A. Trần Thanh Lam, Cosma Vũ Văn Thu, vào lúc 7 giờ 00 sáng Chủ Nhật II Phục Sinh, ngày 28/4/2019, tại Tu viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp. HCM.

  Đến tham dự thánh lễ có bà con thân hữu của các anh em tiến chức, các tu sĩ, các anh chị em trong đại Gia đình Phan Sinh, các ân nhân và hội viên trong Hội Bảo Trợ Ơn gọi Phan Sinh tại Việt Nam. Cùng đồng tế với Đức cha có anh Tổng Cố vấn vùng Châu Á – Châu Đại Dương, anh Giám tỉnh, các linh mục thân nhân, và các linh mục trong Tỉnh Dòng.

  Thánh lễ phong chức được cử hành trong ngày kính trọng thể Lòng Chúa Thương Xót như là một lời mời gọi các tiến chức khi được trao ban thánh chức phó tế và linh mục thì cũng biết sống và mang lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người và mọi thụ tạo đang phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn của bạo lực, của sự tàn phá môi sinh, của sự ô nhiễm môi trường sống…

  Sau Thánh lễ, mọi người được mời chia sẻ niềm vui với các tân chức và Tỉnh Dòng tại khuôn viên của Tu viện.

  Hot Topics

  Related Articles