More

  Đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du tại Giáo xứ Đa Minh – Hạt Tân Mai

  Ngày 27/04/2018, Giáo xứ Đa Minh – Giáo Hạt Tân Mai nghinh đón Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Xuân Hòa.
  Thánh lễ bế mạc ngày Đức Mẹ Fatima Thánh Du viếng thăm Giáo xứ Xuân Hòa do cha Vinh sơn Quản Hạt chủ sự. Sau Thánh Lễ, Cộng đoàn dân Chúa Gx Đaminh cung nghinh Mẹ Fatima về nhà mình. Cuộc rước long trọng mạc dù trời mưa nhưng mọi người vẫn không ngại bước theo Mẹ.

   

  Hot Topics

  Related Articles