More

  Chương trình Tang lễ Cha Đa-minh Phạm Quang Trung

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ Mục tử lúc 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Giáo xứ Hoàng Xá, Giáo phận Thái Bình.

  R.I.P

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung

   

  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

  CHA ĐA-MINH PHẠM QUANG TRUNG

  I – THỨ BA, NGÀY 06/3/2018

  • 04g30 : Thánh lễ đưa chân
  • 17g00 : Thánh Lễ – Giáo hạt Thành Phố
  • 19h30 : Thánh Lễ – Các Cha quý hương và Giáo xứ Hoàng Xá
  • 22h00 : Canh thức

  II – LỄ VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN : Từ ngày 07/3/2018 đến ngày 08/3/2018

  1. Thứ Tư, ngày 07/03/2018.

  • 04g30 : Thánh Lễ – Giáo xứ Hoàng Xá
  • 09g00 : Thánh Lễ – Các Giáo xứ Mỹ Đình, Phú Giáo và Chấp Trung
  • 13g00 : Thánh Lễ – Giáo xứ Đông A
  • 15g00 : Thánh Lễ – Giáo xứ Tràng Quan
  • 17g00 : NGHI LỄ NHẬP QUAN
  • 19g30 : Thánh Lễ – Giáo xứ Bồng Tiên và Trung Thành
  • 22g00 : Canh thức

  2. Thứ Năm, ngày 08/03/2018.

  • 04g30 : Thánh Lễ – Giáo xứ Hoàng Xá
  • 13g00 : Thánh Lễ – Các xứ, họ liên hệ
  • 19g30 : Thánh Lễ – Các xứ, họ liên hệ
  • 22g00 : Canh thức

  III – THÁNH LỄ AN TÁNG : Thứ Sáu, ngày 09/3/2018

  • 04g30 : Thánh lễ
  • 07g00 : Di quan từ Nhà chung Giáo xứ ra Thánh Đường
  • 09g00 : Thánh lễ an táng
  • 10g15 : Nghi thức tiễn biệt và an táng

  Kính xin Quý Cha, Quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đồng dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho Cha Đa-minh.

  Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2018

  Trưởng Ban Lễ Tang

  Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám

  Linh mục Tổng Đại Diện

  ***

  BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

  1. Trưởng ban lễ tang :  Cha Fr. Ass. Nguyễn Tiến Tám – Tổng Đại Diện
  2. Phó 1 : Cha Giuse Phạm Văn Thiện – Đại diện Giám mục Miền Hưng Yên
  3. Phó 2: Cha Vinhsơn Trần Văn Hùng – Quản nhiệm Giáo xứ Hoàng Xá
  4. Các thành viên: 

  1/ Ông Đaminh Vũ Đức Hữu – Chủ tịch HĐGX

  2/ Ông Giuse Phạm Văn Quyển – Phó Chủ tịch đối ngoại

  3/ Ông Giuse Phạm Văn Miên – Phó Chủ tịch đối nội

  4/ Ông Giuse Phạm Văn Sách – Thư ký HĐGX

  5/ Ông Giuse Nguyễn Văn Nhiên – Thủ quỹ HĐGX

  Hot Topics

  Related Articles