More

  BỎ QUÁ KHỨ, HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ kính cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho
  ngày 7-4-2019 tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng

  TS: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

  Hot Topics

  Related Articles