More

  Bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh Mục giáo phận Long Xuyên 7/2018

  Đấng Bản Quyền giáo phận Long Xuyên đã quyết định bổ nhiệm và chuyển đổi nhiệm vụ và nhiệm sở các linh mục có tên sau đây:

  1/ Cha Antôn Phạm Duy Tân

  • Nhiệm sở cũ: Đi học ở Mỹ
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Ngọc Thạch

  2/ Cha Vinhsơn Vũ Viết Võ

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Lạng Sơn – Tân Thạnh
  • Nhiệm sở mới: Cha Quản sở Giáo họ Thuận Tiến, Hà Tiên

  3/ Cha Gioan B. Nguyễn Công Lệnh

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tri Tôn – Châu Đốc
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Thánh Gia – K.Thầy Ký – Vĩnh Thạnh

  4/ Cha Stephanô Nguyễn Quốc Thắng

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Trung Thành – Tân Thạnh
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Cù Lao Gieng – Chợ Mới

  5/ Cha Boscô Trần Hoàng Đăng Tâm

  • Nhiệm sở cũ: Giáo Xứ Núi Tượng – Long Xuyên
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Núi Sập – Long Xuyên

  6/ Cha Giuse Huỳnh Phong Phú

  • Nhiệm sở cũ: giáo xứ Môi Khôi Láng Sen – Vĩnh An
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Thạnh An – Vĩnh Thạnh

  7/ Cha Giuse Dinh Phi Thoàn

  • Nhiệm sở cũ: Gx Đài Đức Mẹ Tân Hiệp – Tân Hiệp
  • Nhiệm sở mới: Phó Gx Bình Châu K8 A – Tân Thạnh

  8/ Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Quý Phụng – Rạch Giá
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo Xứ Cần Xây – Long Xuyên

  9/ Cha Martinô Trịnh Ngọc Thạch

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Antôn K.1a – Tân Hiệp
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Núi Tượng – Long Xuyên

   10/ Cha Gioan B. Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Ngọc Thạch – Vĩnh Thạnh
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Đài Đức Mẹ – Tân Hiệp

  11/ Cha Phêrô Phạm Đức Toàn

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Ngọc Chúc – Rạch Giá
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ An Tôn – K.1a – Tân Hiệp

  ​12/ Cha Giuse Vũ Thiện Mỹ

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tân Bình,Tràm Chẹc – Rạch Giá
  • ​Nhiệm sở mới: Quản sở Giáo họ Xẻo Dinh – Rạch Giá

  13/ Cha Giuse Giang Hòa Vinh

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Tân Long, K 2a
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Châu Đốc – Châu Đốc

  14/ Cha Giuse Đỗ Quang Thái Hà (SDB)

  • Nhiệm sở cũ: Tu sở Vĩnh Hiệp – Rạch Giá
  • Nhiệm sở mới: Phó giáo xứ Trung Thành K.8 – Tân Thạnh

  15/  Cha Giêrônimô Nguyễn Trung Cương, CRM

  • Nhiệm sở cũ: Giáo Xứ Mong Thọ – Rạch Giá
  • Nhiệm sở mới: Quản sở Giáo họ Xẻo Tam – Rạch Giá

  16/ Cha Phanxicô X. Trần Đình Hoành, CRM

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Hòa Hưng – Rạch Giá
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Giuse An Bình, Đầu KF– Vĩnh An

   17/ Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Thức, CRM

  • Nhiệm sở cũ: Giáo xứ Đền Thánh Giuse An Bình
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Mong Thọ – Rạch Giá

  ​18/ Cha Phanxicô Assisi M. Nguyễn Trung Tín, CRM

  • Nhiệm sở cũ: Nhà dòng Thủ Đức
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Hòa Hưng – Rạch Giá

  19/ Cha Martino – Thinh M.  Hoàng Văn Đình, CRM

  • Nhiệm sở cũ: Nhà dòng, Thủ Đức
  • Nhiệm sở mới: Phó Giáo xứ Minh Châu – Rạch Giá

  Hot Topics

  Related Articles