More

  Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

  THÔNG BÁO

  V/v bổ nhiệm Giám quản Tông tòa 
  Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh

  Kính thưa quý cha,
  quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
  cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận,

  Ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Tòa Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sàigòn – TP. HCM, để điều hành Tổng giáo phận trong lúc “trống tòa” do sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

  Xin các thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận cầu nguyện cho Đức Giám quản Giuse và tích cực cộng tác với Ngài trong trách vụ được Giáo hội ủy thác.

  Kính báo,

  Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
  Chưởng Ấn

  Dưới đây là Sắc lệnh Bổ nhiệm:Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

  Hot Topics

  Related Articles