More

  Tiểu sử Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

  Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn05/03/1934: sinh tại Hòa Thành, Cà Mau.
  1944-1946: học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng.
  1946-1954: học tại Tiểu chủng viện Nam Vang.
  1954-1956: học Triết học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
  1956-1961: dạy học tại Bạc Liêu.
  1961-1965: học Thần học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.
  25/05/1965: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang phong chức linh mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ.Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
  1965-1968: dạy học tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý.
  1968-1971: học Quản Trị và Giáo Dục tại ĐH Loyola.
  1971-1974: dạy học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.
  1974: Giám đốc Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.
  1976: phụ trách đào tạo linh mục giáo phận Cần Thơ.
  1988: Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Thánh Quý.
  22/03/1993: ĐGH Gioan Phaolô II ban sắc phong bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho.
  11/08/1993: thụ phong Giám mục tại ĐCV Thánh Quý.
  12/08/1993: nhận chức GM phó Giáo phận Mỹ Tho.
  1996: Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục VIệt Nam.
  10/03/1998: ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục TGP. TPHCM.
  02/04/1998: nhận chức Tổng Giám mục TGP. TPHCM.
  29/09/2003: được đưa vào danh sách các tân Hồng y.
  21&22/10/2003: ĐGH Gioan Phaolô II trao mũ và nhẫn Hồng y Linh Mục Thánh Ðường Thánh Justino tại Rô-ma.
  24/11/2003: thành viên Bộ Phụng Tự & Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Truyền Giáo Tòa Thánh Vatican.
  4/2005: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời.
  3/2013: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Bênêđictô XVI thoái vị ngày 28/02/2014.
  22/03/2014: Nghỉ hưu.

  Xem thêm: Tiểu sử các ĐGM

  ĐGM Đương Nhiệm 2018

  Hot Topics

  Related Articles